SPOTKANIE POLONIJNE W AMBASADZIE RP W ATENACH Z OKAZJI NARODOWEGO ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI

                    

 

Dnia 10 listopada 2023 r. reprezentacja społeczności naszej Szkoły  miała okazję uczcić  NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI podczas SPOTKANIA POLONIJNEGO
w Ambasadzie RP w Atenach.

Część oficjalną uroczystości rozpoczęto od odśpiewania przez zgromadzonych hymnu narodowego Polski i Grecji. Następnie zaproszeni  goście wysłuchali przemówienia okolicznościowego wygłoszonego przez Pana Ambasadora Artura Lomparta.

Pan Ambasador podziękował zebranym za ich działalność polonijną i złożył życzenia z okazji narodowego święta.                                                                                                                                              Wzniesiono toast za pomyślność naszej Ojczyzny.

Po części oficjalnej goście poczęstowani zostali m.in. tortem w biało-czerwonych barwach.

Dziękujemy Gospodarzom  przyjęcia  – Panu Ambasadorowi Arturowi Lompartowi oraz Pani Iwonie Lompart  –  za zaproszenie.

 

Tekst: p. Alicja Wawrzynowicz      Zdjęcia: p. Anna Wąchała, p. Agnieszka Wolanin-Czarnik