Z WIZYTĄ W „MUZEUM DLA DZIECI” … „Ελληνικό Παιδικό Μουσείο”

W niedzielę 26 listopada 2023 r. dzieci z oddziału dziecięcego wraz ze swoimi Rodzicami i Opiekunami – panią Elżbietą Pułą i panią Małgorzatą Purgat
wybrały się do „Muzeum dla dzieci” w Atenach.

Najmłodsi wzięli udział w różnorodnych działaniach edukacyjnych, których celem jest rozwój społeczny, emocjonalny i poznawczy dziecka, zachęcających do myślenia krytycznego,
podejmowania inicjatywy, kreatywności i odkrywania.

Wizyta w Muzeum była nie tylko okazją do radosnej nauki przez zabawę dla dzieci, ale również miłym doświadczeniem dla ich dorosłych Opiekunów 🙂

 

Tekst: Małgorzata Purgat                                    Zdjęcia: Elżbieta Puła