SPOTKANIE „MŁODA POLONIA 2.0” – RELACJA UCZESTNIKA

dniach 23 – 25 listopada br. odbyło się w Warszawie spotkanie

uczestników konkursu „Być Polakiem” z poprzednich XIV edycji. Do udziału w wydarzeniu zaproszeni zostali pełnoletni uczestnicy Konkursu
lub, za zgodą rodziców, uczestnicy szesnasto – i siedemnastoletni.

Celem spotkania było stworzenie przestrzeni do poznania się, rozmowy i zawiązania przyjaźni młodych Polaków, żyjących poza granicami Polski, ale świadomych swej polskości.

Wśród uczestników reprezentujących Szkołę Polską w Atenach znalazł się Dominik Fudala – uczeń klasy IV LO, który podzielił się z nami swoimi wrażeniami z wyjazdu i spotkania Młodych.

Zachęcamy do przeczytania relacji naszego licealisty!

 

Do pobrania