WYNIKI KONKURSÓW CZYTELNICZYCH ZORGANIZOWANYCH Z OKAZJI MIESIĄCA BIBLIOTEK SZKOLNYCH

W październiku obchodzimy corocznie w bibliotece szkolnej Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych. W tym roku odbył się on pod hasłem Tu kwitnie wyobraźnia.

Głównym celem różnorodnych działań  biblioteki w tym okresie jest promocja czytelnictwa, dążenie do wzbogacenia wiedzy uczniów, rozbudzenie ich zainteresowań, kształtowanie kultury czytelniczej oraz podkreślenie roli biblioteki w życiu i edukacji człowieka.

W bieżącym roku biblioteka zorganizowała różnorakie konkursy dla wszystkich poziomów nauczania (ich wyniki zamieszczone są poniżej) oraz wystawkę książek fantastycznych, która była nawiązaniem do tegorocznego hasła święta bibliotek – jako że najważniejszą z zalet czytania książek tego rodzaju jest niezaprzeczalnie rozwój wyobraźni i umiejętności nieszablonowego myślenia.

 

                                    

 

 

  • WYNIKI  KONKURSU  RYSUNKOWEGO

dla klas I -III

„Moja ulubiona postać z bajki”

Konkurs miał na celu rozwijanie zainteresowań dzieci bajkami i baśniami, rozbudzenie twórczej inwencji dziecka i kreatywności oraz rozwijanie zdolności plastycznych.

 

I miejsce – Łukasz Tarsiński   kl. I b

 

 

II  miejsce  – Filippos Tsiveriotis  kl. II

 

 

III miejsce  – Stanisław Samsonov kl. II

 

 

 

  • WYNIKI  KONKURSU  PIĘKNEGO  CZYTANIA

 

W sobotę 4 listopada 2023 r. odbył się w bibliotece Szkoły Polskiej w Atenach Szkolny Konkurs Pięknego Czytania dla uczniów kl. II  – IV.

Głównym  celem konkursu była promocja czytelnictwa, budzenie zainteresowania wartościową literaturą dziecięcą i młodzieżową,  kształtowanie umiejętności pięknego czytania, kształtowanie umiejętności interpretacyjnych i aktorskich, rozwijanie dbałości o piękno języka polskiego, zapoznanie z pozycjami książkowymi znajdującymi się w bibliotece oraz aktywne uczestnictwo w życiu biblioteki szkolnej.

Komisja w składzie:

Pani Dyrektor Anna Sardis

Przewodnicząca Rady Rodziców Pani Agnieszka Świder

oraz Pani bibliotekarka Pani Grażyna Adamidu

wyłoniła spośród czytających tych, którzy zaprezentowali się najlepiej.

Laureatami Konkursu zostali:

I miejsce   – Sofija  Zampou  kl. II  oraz  Jakub  Tworek  kl. IV

II  miejsce  – Joanna  Dąbrowska  kl. III  oraz  Saleh  Hamzeh  kl. IV

III miejsce  – Bogdan  Samsonov kl. IV

 

 

  • WYNIKI  KONKURSU  PLASTYCZNO-LITERACKIEGO  DLA KLAS  IV-VI

na zilustrowanie i wyjaśnienie

wybranego przez siebie przysłowia polskiego

Na ten konkurs wpłynęła tylko jedna praca, która zasługuje na szczególne wyróżnienie ze względu na pomysłowe podejście do tematu oraz wyczerpujące wyjaśnienie znaczenia wybranego przez ucznia przysłowia.

Pracę przygotował Jakub Tworek uczeń klasy IV.

 

 

 

  • WYNIKI KONKURSU  ZE  ZNAJOMOŚCI  PRZYSŁÓW  POLSKICH dla klas VII-VIII

Celem tego konkursu było zarówno szerzenie wiedzy o polskich przysłowiach, jak też uświadomienie uczniom, że przysłowia są elementem kultury narodu i skarbnicą wiedzy.
W zmaganiach konkursowych wzięło udział 39 uczniów, a  oto zwycięzcy:

I   miejsce  –   OLIVIA  PERDIKARI                              kl. VII a

II   miejsce  –  ALEKSANDER  CHMIELEWSKI       kl. VIII b

                           THEODOR  DANAMIDIS                       kl. VIII b

 III miejsce –   ALEKSANDER WINDER                       kl. VIII b

 

Wyróżnienia:

MARIA  LUBOCKA              kl. VII a

NORBERT GNACIŃSKI     kl. VII b

AMELIA  WÓJCIK                kl. VII b

 

 

Serdecznie gratulujemy  laureatom  konkursów czytelniczych oraz dziękujemy za udział wszystkim uczestnikom!

 

Pragniemy poinformować, iż nagrody zostaną rozdane podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego 2023/2024
lub we wcześniejszym terminie, jeśli możliwy będzie wcześniej ich zakup.

 

 

Tekst: Anna Piłat  i Grażyna Adamidu