WIZYTA NAUCZYCIELI Z POLSKI W RAMACH PROGRAMU „ERASMUS+”

W piątek 15 grudnia br. gościliśmy w naszej szkole 8-osobową grupę nauczycieli z Zespołu Szkół w Sterdyni, która przybyła z Polski do Aten na kursy i szkolenia w ramach programu Erasmus+, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej.
Nauczyciele podczas pobytu w Grecji poszerzali kompetencje kluczowe, w szczególności z zakresu cyfryzacji i języka angielskiego.
Podczas wizyty w Szkole Polskiej w Atenach Goście mieli okazję zapoznać się z działalnością Szkoły, która przedstawiona została przez Dyrektora Placówki – Panią Annę Sardis.
Nauczyciele z Sterdyni oprowadzeni zostali również po obiekcie  szkolnym, z którego korzysta od ponad dwóch lat Szkoła Polska w Atenach, a także  mieli okazję  porozmawiać z członkami szkolnej społeczności -Nauczycielami i Rodzicami.
Wizyta Gości z Polski przebiegła w bardzo miłej przedświątecznej atmosferze.
Szczególnie nam miło, że koordynatorem grupy Erasmus + była absolwentka naszej szkoły – Pani Magdalena Leńczuk, która z sentymentem wspominała czasy swojej edukacji w naszej Placówce.
                                                  ***                                                                                                                               ***
                                     
                                               ***                                                                                                                               ***
                                    
                                              ***                                                                                                                               ***
                                   
                            ***