AKADEMIA RDZICÓW – „O CELIAKII, CZYLI NIETOLERANCJI GLUTENU…”

W piątek 16 lutego 2024 roku miała miejsce prelekcja dla Rodziców na temat celiakii –  schorzenia związanego z nietolerancją glutenu. Obecni na spotkaniu mieli okazję poznać  objawy celiakii

u dzieci i dorosłych, jej ogromne niebezpieczeństwo dla zdrowia i rozwoju młodego organizmu oraz podstawę diety w przypadku rozpoznania tego zaburzenia.

Po obejrzeniu i omówieniu prezentacji był czas na rozmowę o tym, co powinno nas, dorosłych, zaniepokoić w zachowaniu czy rozwoju dzieci i młodzieży i o czym należy koniecznie porozmawiać z lekarzem, gdyż pewne objawy nie zawsze mają związek z tak zwaną  ”burzą hormonów” i okresem dojrzewania.

Dziękujemy Rodzicom za przybycie i udział w prelekcji i dyskusji.  W sympatycznej atmosferze (przy kawie i ciastkach) mogliśmy po raz kolejny, w ramach Akademii Rodziców, zdobyć wiedzę pozwalającą na bycie osobami bardziej świadomymi wpływu odżywiania na zdrowie naszych dzieci i nas samych.

Prelekcję wygłosiła pani Anna Piłat – nauczyciel bibliotekarz i specjalista do spraw żywienia i dietetyki.

 

Tekst: Anna Piłat         Zdjęcia: Anna Sardis