PRELEKCJE DLA RODZICÓW

W piątek 22 marca 2024 roku odbyły się w naszej szkole dwie prelekcje dla Rodziców uczniów klasy I a.  Pierwsza nosiła tytuł Podaruj dziecku swój język ojczysty i dotyczyła dwujęzyczności oraz pożądanych działań rodziców   dzieci dwujęzycznych i wielojęzycznych w obszarze wychowania i kształcenia. Rodzice mogli się dowiedzieć z prezentacji i mini wykładu
o korzyściach płynących ze znajomości wielu języków i kultur dla młodego człowieka.

Druga prelekcja, Wpływ czytania na rozwój dzieci, połączona także z prezentacją, odnosiła się do wielkiej wartości, jaką ma czytanie książek dzieciom w najmłodszych latach ich  życia oraz konieczności wpajania im nawyku czytania w późniejszym, dorosłym życiu. Rodzice mieli możliwość usłyszeć odpowiedź na pytania: Dlaczego warto czytać swoim pociechom? Jakie trudne tematy można poruszyć z dzieckiem po przeczytaniu odpowiednio dobranych tekstów? Co to jest biblioterapia i czemu służy?
Spotkanie miało na celu także promocję biblioteki szkolnej, jako że w tym dniu uczniowie klas pierwszych wzięli udział w uroczystości Pasowania na czytelnika i mogli po raz pierwszy samodzielnie wypożyczyć książeczkę.

Prelekcje prowadziła pani Anna Piłat, nauczyciel bibliotekarz.

 

Tekst: Anna Piłat              Zdjęcia: Jadwiga Wrona