KONKURS RECYTATORSKI „Słowem – Polska” – IV EDYCJA

Serdecznie zapraszamy uczniów naszej szkoły do udziału w IV edycji Konkursu  Recytatorskiego „Słowem – Polska”.

 

Konkurs Recytatorski „Słowem – Polska” skierowany jest do uczniów szkół polonijnych i polskich za granicą.
O nagrodę Małżonki Prezydenta RP mogą ubiegać się młodzi rodacy uczący się języka polskiego w krajach ich zamieszkania. 

Konkurs ma na celu zainteresowanie uczniów polską literaturą oraz kształtowanie w nich wrażliwości na piękno języka polskiego, a tym samym wzmacnianie poczucia tożsamości narodowej
wśród Polonii i Polaków za granicą. Utwory poetyckie w formie nagrań wideo mogą prezentować dzieci i młodzież w trzech grupach wiekowych:
1) uczniowie w wieku 7-9 lat,
2) uczniowie w wieku 10-13 lat,
3) uczniowie w wieku 14-19 lat.
Autorami wierszy do recytacji w tegorocznej edycji Konkursu są:

1) Jan Kochanowski,
2) Juliusz Słowacki,
3) Julian Tuwim,
4) Konstanty Ildefonsa Gałczyńskiego.

Konkurs trwa od marca do października 2024 roku. Składa się z czterech etapów eliminacji: szkolnego, krajowego i kontynentalnego. Konkurs zakończy się finałem, w którym wyłonieni zostaną laureaci w każdej z kategorii wiekowych.

Uczeń przygotowuje nagranie recytacji wiersza w języku polskim, w formie wideo.
Pierwsze nagranie na etapie szkolnym, drugie na etapie kontynentalnym, trzecie
w przypadku dostania się do Finału. Na każdym z tych etapów uczniowie prezentują
inny wiersz.

Na  nagrania wideo do I etapu szkolnego czekamy do 2 maja 2024 r. Prosimy o przesyłanie nagrań do p. Joanny Kubiak (przedstawiciel szkoły) na adres ateny@orpeg.pl

Szczegółowe informacje na temat warunków uczestnictwa oraz zasad przeprowadzenia Konkursu znajdują się w  załączonym  Regulaminie.

 

Link do filmu

https://youtu.be/GMCgGbkPTSQ

 

Do pobrania