ZAPRASZAMY DO ZAPISÓW DO SZKOŁY POLSKIEJ W ATENACH NA ROK SZKOLNY 2024/2025!

Od dnia 20 kwietnia 2024r. rozpoczynamy zapisy na rok szkolny 2024/2025 do Szkoły Polskiej im. Zygmunta Mineyki przy Ambasadzie RP w Atenach.

Oferujemy dzieciom obywateli polskich czasowo przebywających za granicą oraz dzieciom ze środowiska polonijnego możliwość nauki w:

  • Oddziale Dziecięcym (dzieci od 3 do 6 lat), 
  • Szkole Podstawowej,
  • Liceum Ogólnokształcącym

zgodnie z ramami programowymi kształcenia uzupełniającego dla oddziałów dziecięcych i szkół polskich przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych
i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej.

  • Szkoła i Oddziały Dziecięce działają w ramach polskiego systemu oświaty.
  • Nauka jest bezpłatna i odbywa się raz w tygodniu (piątki/soboty).
  • Uczniowie mają możliwość uczestniczenia w zajęciach  z języka polskiego, wiedzy o Polsce oraz religii (jeśli Rodzice/ Opiekunowie prawni wyrażą taką wolę).
  • Uczniowie otrzymują świadectwa szkolne  dla uzupełniającego systemu nauczania zgodnie z polskim prawem oświatowym.

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO ZAPISÓW! 

 

Szczegóły dotyczące rekrutacji oraz niezbędne formularze znajdują się na stronie ateny.orpeg.pl w zakładce REKRUTACJA 2024/2025

 

https://ateny.orpeg.pl/rekrutacja/