UCZENNICA SZKOŁY POLSKIEJ W ATENACH – ANNA GWÓŹDŹ – LAUREATKĄ II LOKATY LIV OLIMPIADY LITERATURY I JĘZYKA POLSKIEGO!

WIELKI SUKCES UCZENNICY SZKOŁY POLSKIEJ W ATENACH !!!!

Z ogromną radością i dumą informujemy, że uczennica klasy IV Liceum Ogólnokształcącego im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie oraz Szkoły Polskiej im. Zygmunta Mineyki przy Ambasadzie RP w AtenachANNA GWÓŹDŹ została LAUREATKĄ II LOKATY
LIV OLIMPIADY LITERATURY I JĘZYKA POLSKIEGO!!! 

Dnia 12 kwietnia 2024 r. nasza uczennica wzięła udział w III FINAŁOWYM (OGÓLNOPOLSKIM) ETAPIE OLiJP, który miał miejsce w Pałacu Staszica w Warszawie. 🇵🇱

Ania została laureatką II lokaty, zdobywając 84 punkty!
(Maksymalna liczba punktów uzyskanych przez uczniów z I lokatą wynosiła 90).

Tym samym została zwolniona z egzaminu maturalnego z języka polskiego, a zwolnienie jest równoznaczne z otrzymaniem oceny najwyższej (100%).

Olimpiada Literatury i Języka Polskiego powstała w 1970 roku jako instytucja służąca doskonaleniu i rozwijaniu humanistycznych zainteresowań młodzieży. Jej twórcami byli wybitni badacze literatury i językoznawcy z naukowego środowiska Instytutu Badań Literackich PAN oraz Uniwersytetu Warszawskiego, a jej pierwszym Przewodniczącym został prof. Kazimierz Wyka.

Olimpiada odbywa się w 3 etapach:
• ZAWODY SZKOLNE (I STOPNIA)
• ZAWODY OKRĘGOWE (II STOPNIA)
• ZAWODY OGÓLNOPOLSKIE (III STOPNIA) – CZĘŚĆ PISEMNA I USTNA

Poza Polską w I etapie bierze udział ok. 300-400 osób.

Warto dodać, iż laureaci Olimpiady Literatury i Języka Polskiego
są przyjmowani na humanistyczne kierunki polskich uniwersytetów.
Szczegółowe informacje oraz dodatkowe przywileje dotyczące laureatów olimpiad przedmiotowych znaleźć można na stronach rekrutacyjnych Uczelni.

Jesteśmy dumni z naszej uczennicy, tym bardziej, że jest PIERWSZĄ LAUREATKĄ OLiJP W HISTORII NASZEJ SZKOŁY!!!

W minionych latach kilkoro uczniów Zespołu Szkół w Atenach uzyskało tytuł finalisty OLiJP.

 

Uczennicę do Olimpiady przygotowała nauczycielka języka polskiego Pani Alicja Wawrzynowicz.

 

                                                                            SERDECZNIE GRATULUJEMY!!!