RADOSNYCH ŚWIĄT WIELKANOCNYCH!

        
                               

                           NAJSERDECZNIEJSZE  ŻYCZENIA
             RADOSNYCH, ZDROWYCH, PEŁNYCH MIŁOŚCI I NADZIEI
                                  ŚWIĄT WIELKIEJ NOCY
                                                    DLA
              CAŁEJ SPOŁECZNOŚCI SZKOŁY POLSKIEJ W ATENACH
A TAKŻE  DLA WSZYSTKICH PRZYJACIÓŁ I WSPÓŁPRACOWNIKÓW SZKOŁY

                                                SKŁADAJĄ

                Dyrekcja, Grono Pedagogiczne,  Rada Rodziców  

 Szkoły Polskiej im. Zygmunta Mineyki przy Ambasadzie RP w Atenach

 

                                                                  RADOSNEGO ALLELUJA!
                                                                ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ!
                                                                                            ***