SZKOŁA POLSKA W ATENACH ZAKWALIFIKOWAŁA SIĘ DO VII EDYCJI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH „DO HYMNU”!

Z ogromną radością informujemy, że Szkoła Polska w Atenach została zakwalifikowana do

VII EDYCJI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH „DO HYMNU”.

„Do Hymnu” to ogólnopolski konkurs dla szkół podstawowych organizowany przez Narodowe Centrum Kultury. 

 

 

Cele konkursu:

 • doskonalenie umiejętności poprawnego śpiewania polskiego Hymnu Narodowego oraz rodzimych pieśni hymnicznych,
 • edukację muzyczną poprzez zwiększenie zainteresowania śpiewem i rozwój umiejętności muzycznych,
 • rozwój kompetencji społecznych poprzez wdrażanie do współpracy w grupie,
 • zrzeszanie społeczności szkolnej i integrowanie środowiska wewnątrzszkolnego.

 

Zadaniem konkursowym jest wspólne wykonanie „a cappella”przez co najmniej połowę uczniów szkoły Hymnu Państwowego oraz dwóch wybranych pieśni hymnicznych wybranych spośród następujących:

 1. „Bogurodzica”,
 2. „Gaude Mater Polonia”,
 3. „Hymn Powstańców 1863”,
 4. „Hymn Szarych Szeregów”,
 5. „Rota”,
 6. Marsz Polonia”,
 7. „Marsz I Brygady”,
 8. „Boże, coś Polskę”,
 9. „Święta miłości kochanej Ojczyzny”,
 10. „Żeby Polska była Polską”.
 • Wykonanie repertuaru konkursowego musi odbyć się „na żywo” i  „z pamięci”.   Wyklucza się użycie nagłośnienia i playbacku.
 • W konkursowej prezentacji biorą udział uczniowie klas I – VIII szkoły podstawowej. Jedynie w przypadku Szkół polskich działających poza granicami RP przy polskich placówkach dyplomatycznych na terenie Europy (zgodnie z wykazem prowadzonym przez Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą), dopuszcza się (ze względu na strukturę tych szkół) udział uczniów do 18 roku życia.

 

LINK DO LISTY SZKÓŁ ZAKWALIFIKOWANYCH DO VII EDYCJI KONKURSU:

https://nck.pl/upload/2024/05/lista-szkol-zakwalifikowanych-do-vii-edycji-do-hymnu967.pdf

 

 • Prezentacja konkursowa naszej szkoły przed Jury odbędzie się 8 listopada 2024 r.
 • Przygotowania uczniów do występu rozpoczną się we wrześniu.
 • Szczegółowe informacje o Konkursie znaleźć można w załączonym Regulaminie.