Szkoła Polska im. Zygmunta Mineyki przy Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Atenach Szkoła Polska im. Zygmunta Mineyki przy Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Atenach

Dokumenty

Rejestry i ewidencje:

  • księga uczniów
  • ewidencja wydanych świadectw
  • rejestr wydanych legitymacji szkolnych
  • ewidencja akt osobowych pracowników
  • księgi inwentarzowe
  • księgi druków ścisłego zarachowania
  • rejestr zarządzeń wewnętrznych
  • rejestr skarg i wniosków
  • dziennik korespondencyjny
  • księga kontroli

Opublikował(a): admin

Ostatnia zmiana: