Szkoła Polska im. Zygmunta Mineyki przy Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Atenach Szkoła Polska im. Zygmunta Mineyki przy Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Atenach

Rekrutacja 2024/2025

 

 

Rekrutacja do Szkoły Polskiej im. Zygmunta Mineyki                                                                                                                                                                                                                                przy Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej 

                         w Atenach 

        na rok szkolny 2024/2025

 

Dyrektor Szkoły Polskiej im. Zygmunta Mineyki przy Ambasadzie RP w Atenach ogłasza zapisy na rok szkolny 2023/2024 do:

 • Oddziału Dziecięcego (dzieci w wieku 3-6 lat)
 • klasy I Szkoły Podstawowej
 • klasy I Liceum Ogólnokształcącego

 

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2019 r. w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą (Dz.U. 2023 poz. 2387 z późn. zm.),
 • Statut Szkoły Polskiej im. Zygmunta Mineyki przy Ambasadzie RP w Atenach,
 • Zarządzenie Dyrektora Szkoły Polskiej im. Zygmunta Mineyki przy Ambasadzie RP w Atenach z dnia 6 kwietnia 2024 r. w sprawie zasad i harmonogramu rekrutacji na rok szkolny 2024/2025.

 

TERMIN I MIEJSCE REKRUTACJI:

W terminie od 20 kwietnia  2024 r. do 20 czerwca 2024 r. zapraszamy do zapisów w SEKRETARIACIE SZKOŁY po uprzednim telefonicznym umówieniu spotkania.

Dni i godziny pracy sekretariatu:

 • CZWARTKI   w godz. 17.00-20.00
 • PIĄTKI   w godz. 14.00-17.15
 • SOBOTY  w godz. 12.30-15.45

 

Kwestionariusz zgłoszeniowy ucznia do Szkoły, a także inne formularze niezbędne do zapisu (Załączniki  1 -5) dostępne są do pobrania poniżej.

Szczegółowe zasady rekrutacji zawarte są w Regulaminie Rekrutacji (w załączniku poniżej).

 • Regulamin Rekrutacji na rok szkolny 2024/2025,
 • Załącznik 1 –  kwestionariusz zgłoszeniowy,
 • Załącznik  2 – klauzula informacyjna,
 • Załącznik 3a i 3b – oświadczenia,
 • Załącznik nr 4 – obowiązek szkolny,
 • Załącznik nr 5 – powiadomienie w nagłych wypadkach.

 

Przy zapisie dziecka Rodzice / prawni Opiekunowie będą  zobowiązani do:

a) podpisania kompletu formularzy rekrutacyjnych (Załączniki 1-5),

b) okazania oryginałów dokumentów, celem potwierdzenia informacji zawartych w wypełnionych formularzach, m.in.: dowodu lub paszportu dziecka, dowodów lub paszportów Rodziców                 lub prawnych Opiekunów.

 

                                                                       Serdecznie zapraszamy do zapisów!

 

 

Jesteśmy do Państwa dyspozycji za pośrednictwem poczty elektronicznej ateny@orpeg.pl oraz pod numerem telefonu 0030 6936591816 (w godzinach pracy sekretariatu).

 

 

Do pobrania