Szkoła Polska im. Zygmunta Mineyki przy Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Atenach Szkoła Polska im. Zygmunta Mineyki przy Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Atenach

Prezydium Rady Rodziców

Przedstawiciel rodziców nauczania ramowego:

Pani Katarzyna Kielańska

 

Skład Prezydium Rady Rodziców nauczania uzupełniającego:
rok szkolny 2020 / 2021

Agnieszka Świder przewodnicząca
Joanna Karwowska z-ca przewodniczącej
Lidia Kuliga skarbnik
Agnieszka Wolanin-Czarnik sekretarz

 

Komisja Rewizyjna Rady Rodziców Zespołu Szkół

Katarzyna Jajkowska komisja rewizyjna
Ewa Torbiczuk komisja rewizyjna
Justyna Pieczyrak komisja rewizyjna