Szkoła Polska im. Zygmunta Mineyki przy Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Atenach Szkoła Polska im. Zygmunta Mineyki przy Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Atenach

Prezydium Rady Rodziców

 

Skład Prezydium Rady Rodziców  – rok szkolny 2022 / 2023

adres e-mail Rady Rodziców: radarodzicowateny@gmail.com

Agnieszka Świder przewodnicząca
Joanna Karwowska z-ca przewodniczącej
Agnieszka Wolanin- Czarnik skarbnik
Elżbieta Andrzejewska sekretarz

 

Komisja Rewizyjna Rady Rodziców

Małgorzata Kida komisja rewizyjna
Agnieszka Pypa komisja rewizyjna
Justyna Pieczyrak komisja rewizyjna